Jak uczymy

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych, na większości poziomach prowadzone są z podręcznikiem.

ZAJĘCIA Z LEKTOREM ANGLOJĘZYCZNYM (NATIVE SPEAKER)

W tym roku szkolnym zajęcia z lektorem anglojęzycznym nie odbywają się. Przepraszamy

ZAJĘCIA Z VIDEO

Dla wszystkich grup lektorzy przygotowują, w ciągu roku szkolnego, od 4 do 9 lekcji telewizyjnych opartych na materiałach znanych wydawnictw Longman, Oxford czy Mackmillan dopasowanych do poziomu grupy.

ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM

Przeciętnie 4 do 6 razy w roku szkolnym odbywają się zajęcia komputerowe.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻECZEK ANGLOJĘZYCZNYCH

Każdy z kursantów ma bezpłatny dostęp do naszej biblioteczki językowej.

ANGLOJĘZYCZNE CZASOPISMA

Dla młodszych uczestników kursu oferujemy bezpłatną prenumeratę anglojęzycznych czasopism Mary Glasgow (na trzech różnych poziomach zaawansowania) sprowadzanych z Wielkiej Brytanii.

MATERIAŁY DODATKOWE

W ciągu roku szkolnego lektor przygotowuje szereg zajęć opartych na materiałach dodatkowych, powstających na bazie różnych dostępnych źródeł. Zajęcia takie mają na celu powtórzenie przerabianych zagadnień gramatycznych, ale również poszerzenie materiału językowego z przerabianego podręcznika. Do materiałów takich należą: piosenki, gry, quizy, projekty, ćwiczenia konwersacyjne, krzyżówki, teksty ciekawe tematycznie, itd.

INDYWIDUALNA OPIEKA METODYCZNA

 

Każdy z naszych słuchaczy objęty jest Indywidualną Opieką Metodyczną. Opiekun metodyczny ABC ENGLISH, mgr Joanna Pelc-Kawulok, odbywa szereg obserwacji zajęć we wszystkich grupach na naszym kursie w ciągu całego roku szkolnego, oceniając nie tylko sposób prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim indywidualne postępy uczniów w nauce.
Zaletą tego systemu jest szybki przepływ informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami, co bezpośrednio przyczynia się do zminimalizowania problemów w nauce, jakie mogą wyniknąć w trakcie trwania roku szkolnego. W przypadkach pojawienia się większych problemów opiekun metodyczny lub lektor telefonuje rozmawiając bezpośrednio z rodzicami, informując ich o powstałym problemie, np. nienajlepszych postępach dziecka w nauce, problemów z zachowaniem, itp. W trosce o jak najlepsze wykorzystanie czasu naszych słuchaczy, w niektórych przypadkach sugerujemy zmianę grupy, na wyższą lub niższą poziomem zaawansowania (nawet w trakcie trwania roku szkolnego).

Każdy z uczestników naszego kursu otrzymuje raport semestralny w połowie roku szkolnego (raport jest wysyłany pocztą) oraz świadectwo ukończenia po zakończeniu roku szkolnego. Oba dokumenty zawierają nie tylko pełen wykaz ocen zdobytych w ciągu mijającego okresu, ale także pisemny komentarz lektora prowadzącego zajęcia ze zwróceniem uwagi tak na braki jak też osiągnięcia danego ucznia.

ZAJĘCIA Z MALUCHAMI

 

Wielu z uczestników naszych zajęć rozpoczynało naukę jako pierwszoklasiści a obecnie są już licealistami. Naszymi uczniami są też osoby, które w swoich przedszkolach, mając 3-4 lata, uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego. Osoby te wyróżnia niezwykła zdolność czynienia szybkich postępów, łatwość przyswajania języka i zaawansowana jak na ich wiek jego znajomość.
Dzisiejsze 3-4 latki są już nieco inne niż ich rówieśnicy sprzed dziesięciu lat. Sądzimy, iż mogą one przyswoić znaczną ilość materiału językowego w tak młodym wieku. Włączając język obcy w ich zwykle codzienne zabawy, opierając się na lekcjach częściowo naszego autorstwa, chcemy wykorzystać ten ogromny potencjał językowy jaki posiadają.

KONWERSACJE

 

Jednym z najważniejszych aspektów znajomości języka jest umiejętność czynnego posługiwania się nim. Takie też są zazwyczaj oczekiwania naszych słuchaczy. Małe grupy umożliwiają osobom uczącym się w naszej szkole na maksymalne wykorzystanie swoich możliwości, a przełamanie blokady w mówieniu następuje zazwyczaj dość szybko. Wynika to z faktu, iż w grupach mniejszych uczniowie mają relatywnie więcej możliwości częstszego udziału w konwersacji. W małym gronie czują się również mniej zawstydzeni, co bezpośrednio przyczynia się do dokonywania postępów. 

Umiejętność komunikowania się w języku obcym, bez względu na typ czy formę prowadzonej grupy, jest traktowana przez nas priorytetowo.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

Z doświadczenia wiemy, iż dwu, trzy tygodniowa nieobecność na zajęciach często doprowadza do powstania trudnych do nadrobienia zaległości. Dlatego też, aby uchronić naszych uczniów przed niepotrzebnym stresem czy zniechęceniem, oferujemy jedną lub dwie (zależnie od potrzeb) bezpłatne godziny lekcyjne w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Kontakt

+48 501 281 982

Zapisy

w godzinach dopołudniowych lub wieczornych
(bardziej szczegółowych informacji prosimy szukać na ulotkach)

ul. Mickiewicza 43, Skoczów

bezpośrednio w siedzibie szkoły
w okresie od września do listopada
w godzinach prowadzenia zajęć Pn.-Pt. 15.30-20.30

Dni otwarte

sobota po rozpoczęciu roku szkolnego

(bardziej szczegółowych informacji prosimy szukać na ulotkach)

kontakt@abcenglish.ox.pl

drogą elektroniczną - wystarczy wypełnić poniższy formularz

12 + 12 =

Pin It on Pinterest