Zmiana funkcjonowania szkoły od 26.10

Zmiana funkcjonowania szkoły od 26.10

  Od 26.10.2020 zapraszamy klasy 1-3 tak jak dotychczas. Grupy starsze zapraszamy w systemie 5-osobowym. Szczegóły nowego systemu przedstawimy na zajęciach. W przypadku większej ilości osób objętych kwarantanną w grupie, będziemy dla tej grupy organizować zajęcia...
Never stop learning

Never stop learning

Nowy rok szkolny. Nowe rozdanie:) Nie pozwól się zatrzymać. Przyjdź na dni otwarte: 1 września , 3 września, 5 września. Szczegóły wkrótce.

Rozliczenia roku szkolnego 2019/2020

Dla kursantów niekontynuujących nauki na naszym kursie online w okresie od marca do czerwca: Wszelkie powstałe z tego tytułu nadpłaty zostaną rozliczone w pierwszej wrześniowej racie nowego roku szkolnego lub, w przypadku braku kontynuacji, zwrócone na konto do...

Pin It on Pinterest